Navigace

Alizé - akusticky odrazivý panel

Samonosné kompaktní kazety z minerální vlny na povrchu s bílým nebo barevným povlakem ze skelných vláken, zesílený integrovanou hliníkovou fólií. Na rubové straně kazety se nachází povlak ze skelných vláken v přírodní barvě. Způsob výroby zaručuje dokonalou, trvalou mechanickou pevnost, životnost a barevnou stálost.

Produktový list (PDF)


Použití

Vzhledem ke speciální úpravě povrchu ( povlak ze skelných vláken + hliníková fólie spojená s minerální vlnou), poskytují stropní podhledy Alizé® mnohá řešení na úpravu společensko-výchovných prostor a místností terciálního sektoru,a to jak po stránce zvukové, tak po stránce tepelně-izolační, včetně výborné světelné reflexe (81%). Vzhledem k integrované hliníkové fólii se můžou desky instalovat i pod nezateplené střechy. Desky mohousloužit i jako zvukově-odrazivý podhled a v kombinaci se zvukově-pohltivými deskami řeší náročné akustické požadavky. Panely se také používají pro omezení prostupu zvuku nad podhledem mezi místnostmi.

Montáž

Hlavní profily T15 nebo T24 jsou rozmístěné v paralelních řadáchvždy ve vzdálenosti 1200 mm a kotví se také ve vzdálenosti 1200 mm pomocí příslušných závěsů. V kolmém směru mají na každých600 mm příčku (nosník) stejného typu, délky 1200 mm čímž se vytváří modul 1200x600mm. Pro modul 600x600mm se montuje nosník 600 mm stejného typu kolmo na nosník 1200 mm. Bílý nebobarevný úhelníkový profil vytváří konečnou úpravu obvodu. Panely Alizé® jsou pevné a umožňují jednoduchou manipulacia řezání nožem. Snadno se instalují a demontují, používají se do rastru T24 nebo T15. Doporučujeme zajištění vzduchové cirkulace mezi stropem a podhledem pro vyrovnání teplotních a tlakových rozdílů nad a pod podhledem.

Zaujal Vás produkt?