Navigace

Projektové řešení

Nabízíme kompletní projektové řešení

  • zaměření prostoru
  • návrh akustických opatření – akustická studie
  • návrh vhodných materiálu na základě akustické studie a požadavků architekta nebo investora
  • zakreslení akustických opatření do projektové dokumentace
  • etapové, kontrolní a závěrečné měření doby dozvuku
  • zpracování výsledů měření do závěrečného protokolu pro kolaudaci